سلام به همه دوستان 

و 

سلام به مهاجر جونم (که خیلی خیلی مدیونشم و خیلی کمکم کرد.) گلم! ایشااله عروسیت... 

ببخشید منو به خاطر این غیبت کبری (شاید هم صغری!) 

دارم سعی می‌کنم خودمو جمع و جور کنم. ایشااله به زودی برمی‌گردم