دیشب یادم افتاد یک کتاب دارم که مجموعه دعاهای امام موسی کاظم(علیه‌السلام) است. رفتم سراغش. صحیفه کاظمیه. ۱۰۰ دعا از دعاهای امام هفتم که سید محمد رضا غیاثی کرمانی گردآوری و ترجمه کرده است.

اینکه کتاب به صورت ترجمه مقابل است، نقطه قوت کتاب است. ولی در ترجمه‌اش خیلی جاها عین کلمات عربی را آورده است که قاعدتاً به خاطر حوزوی بودن مترجم است.

امام هر روز را با دعایی خاص شروع می‌کند که همه با این عبارات آغاز می‌شوند:

مرحباً بخلق الله الجدید، و بکما من کاتبین و شاهدین، اکتبا بسم الله، .........

آفرین به پدیده جدید خداوند و آفرین به شما دو نویسنده و شاهد، بنویسید: بسم الله، ..........

و شهادت‌ها می‌دهد و بعد از آن دعای مخصوص هر روز را شروع می‌کند.

این یکی هم خیلی جالب است. دعای امام برای شفای یکی از خلفای عباسی:

خداوندا همان‌طور که ذلت نافرمانی او را به او نشان دادی، عزت فرمانبرداری مرا نیز به او نشان بده.

اگر موفق شدید بخوانید، من و خانواده‌ام را نیز دعا کنید.